Signali opasnosti

Signali opasnosti akustički su i optički signali za opasnost. Kod signala za opasnost potrebno je prije svega uzeti u obzir sljedeće aspekte:
  • Jasno i jednoznačno razlikovanje signala opasnosti od ostalih signala
  • Čujnost odn. vidljivost uvijek moraju vrijediti za sve osobe na koje se odnose
  • Značenje signala i zahtijevano ponašanje moraju biti poznati
  • Tehnička ispravnost signala opasnosti uvijek mora vrijediti

Pogledajte i pod: Alarmni uređaji

AUVA aplikacije

bks

Impresum