Smernica OIB

Rakúsky inštitút pre stavebnú techniku (OIB) vydáva smernice, ktoré v Rakúsku slúžia na harmonizovanie stavebno-technických predpisov. Jednotlivé spolkové krajiny môžu vyhlásiť tieto smernice za záväzné v rámci svojich stavebných štandardov, čo sa už aj stalo v siedmich spolkových krajinách. Smernice upravujú témy ako požiarna ochrana, bezbariérovosť, protihluková ochrana alebo mechanická pevnosť a stabilita.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž