Optické žiarenie

Optické žiarenie je každé nekoherentné a koherentné (napr. laserové žiarenie) elektromagnetické žiarenie z prírodných alebo umelých zdrojov v rozsahu vlnovej dĺžky od 100 nm do 1 mm. Spektrum optického žiarenia sa rozdeľuje na ultrafialové žiarenie, viditeľné žiarenie a infračervené žiarenie.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž