Potreba miesta

Pre voľné a bezpečné vykonávanie činnosti bez prekážok je potrebné miesto určitej veľkosti. Toto miesto musí mať v pracovných priestoroch pre každého zamestnanca minimálne 8 m² plus 5 m² pre každého ďalšieho zamestnanca, pričom voľná a nezatarasená podlahová plocha musí byť pre každého zamestnanca minimálne 2 m². V prípade strojov alebo výrobných procesov môže byť potreba miesta, samozrejme, podstatne väčšia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž