Prevencia

Pojem „prevencia“ všeobecne predstavuje preventívne, príp. predchádzajúce opatrenie (lat. pre-venire: predísť). V rámci ochrany zamestnancov sa rozlišujú technické, organizačné a personálne preventívne opatrenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž