Vrijeme za sprečavanje nesreće

ASchG razlikuje radionice (ASt) s više od 50 zaposlenika (AN) i ASt-ove s do 50 AN-a. ZA ASt-ove s do 50 zaposlenika pogledajte pod: Model nadzora. ZA ASt-ove s više od 50 AN-a u ASchG-u je utvrđeno sljedeće: Količina godišnjeg (ukupnog) vremena za sprečavanje nesreće ravna se po broju zaposlenika koje je potrebno čuvati i iznosi prema potencijalu opasnosti 1,2 odn. 1,5 sati po zaposleniku i godini. Za noćni se rad zaračunava i dodatak od 0,5 sati, sezonski radnici i radnici na skraćenom radnom vremenu zaračunava se prema udjelu.
Određeno ukupno vrijeme za sprečavanje nesreće poslodavac mora podijeliti na sljedeći način: najmanje 40 posto vremena moraju pokriti stručnjaci za sigurnost, najmanje 35 posto vremena moraju pokriti doktori medicine rada i preostalih 25 posto vremena može se prema želji poslodavca dodijeliti SFK-u ili AM-u ili drugim primjerenim stručnjacima kao što su kemičari, toksikolozi, stručnjaci za ergonomiju, a posebno ipak psiholozima rada.

Na internetu na adresi www.eval.at ponuđen je program za izračun.

AUVA aplikacije

bks

Impresum