Doba prevencie

Zákon o ochrane zamestnancov (ASchG) rozlišuje pracoviská s viac ako 50 zamestnancami a pracoviská s menej ako 50 zamestnancami. Pre pracoviská s menej ako 50 zamestnancami si pozrite: Model pochôdzky. Pre pracoviská s viac ako 50 zamestnancami zákon o ochrane zamestnancov (ASchG) definuje nasledovné: (celková) doba prevencie závisí od počtu zamestnancov a v závislosti od rizika nebezpečenstva predstavuje 1,2 alebo 1,5 hodiny na každého zamestnanca a rok. Pre nočnú prácu sa pripočítava 0,5 hodiny, doba pre sezónnych pracovníkov a zamestnancov na čiastočný úväzok sa alikvotne prepočíta.
Zistenú celkovú dobu prevencie musí zamestnávateľ prerozdeliť nasledovným spôsobom: minimálne 40 percent času musia pokryť bezpečnostní experti, minimálne 35 času musia pokryť pracovní lekári a zvyšných 25 percent sa môže podľa výberu zamestnávateľa pridať buď k času bezpečnostných expertov alebo pracovného lekára, alebo prenechať pre iných vhodných odborníkov ako chemikov, toxikológov, ergonómov, avšak predovšetkým pracovných psychológov.

Na internete je na stránke www.eval.at k dispozícii výpočtový program.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž