Centrá prevencie AUVA

Malé podniky s menej ako 50 zamestnancami si môžu prizvať vlastných alebo externých odborníkov alebo bezplatne využiť služby odborníkov na prevenciu z centra prevencie AUVA. Tieto regionálne centrá poskytujú na žiadosť podnikateľa bezplatnú bezpečnostno-technickú a pracovno-lekársku starostlivosť podľa modelu pochôdzky pre pracoviská s menej ako 50 zamestnancami. S centrami prevencie je možné skontaktovať sa cez internetovú stránku www.auva.at.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž