Služby prevencie

Pracovníci služieb prevencie sa nazývajú aj odborníci na prevenciu. Každé pracovisko musí byť pod dozorom pracovníkov služieb prevencie. Títo sa na rozdiel od bezpečnostných dôverníkov považujú za zástupcov zamestnávateľa. Pod pojem „preventívne služby“ spadajú podľa 7. odseku zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) bezpečnostný expert (alebo odborník na bezpečnosť práce), pracovný lekár, ako aj ďalší experti, ako napríklad pracovný psychológ. Ide o odborníkov s osobitným vzdelaním, ktorí pomáhajú zamestnávateľovi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž