Kontroly podľa VEXAT

V nariadení VEXAT sú v určitých definovaných prípadoch naplánované prvé kontroly a periodické kontroly. Preto sa musia napr. elektrické zariadenia a mechanické vetracie a odsávacie zariadenia skontrolovať pred prvým uvedením do prevádzky v oblasti s nebezpečenstvom výbuchu, či sú nevýbušné. Pred prvým uvedením do prevádzky sa musí skontrolovať aj realizácia definovania zón, ako aj realizácia opatrení na ochranu pred výbuchom. Pri výnimočnom zaťažení (vlhkosť, chlad, horúčava...) sa musia pravidelne kontrolovať elektrické zariadenia, ďalej sa musia raz ročne kontrolovať vetracie a odsávacie zariadenia.
Kontroly musia vykonávať vhodné osoby znalé v danom odbore, môžu nimi byť aj zamestnanci podniku.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž