Ispitivanje strojeva (prema MSV-u)

Prema Pravilniku o sigurnosti strojeva (MSV 2010) strojevi koji su navedeni u dodatku IV. Uredbe MSV 2010 moraju se prije stavljanja na tržište provjeriti odgovarajuća ispitna ustanova u skladu s Osnovnim sigurnosnim zahtjevima (GSA). U slučaju pridržavanja usklađenih normi ili u slučaju certificiranog sustava osiguranja kvalitete prema dodatku X. Uredbe MSV 2010 to se ispitivanje ne mora provesti. U svakom slučaju, tek nakon ispravnog provođenja postupka ocjene sukladnosti moguće je izdati izjavu o sukladnosti i postaviti CE oznaku. Tipsko ispitivanje smiju provoditi samo prijavljena tijela.

AUVA aplikacije

bks

Impresum