Gépek vizsgálata (az MSV szerint)

A Gépek biztonságára vonatkozó rendelet (MSV 2010) szerint az MSV 2010 IV. mellékletében felsorolt összes gépet a forgalomba hozatal előtt egy harmonizált vizsgálati hellyel ellenőriztetni kell az Alapvető biztonsági követelmények (GSA) betartása tekintetében. A harmonizált szabványok betartása vagy az MSV 2010 X. melléklete szerinti tanúsított minőségbiztosítási rendszer esetén ettől a vizsgálattól el lehet tekinteni. A megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani és a CE-jelölést elhelyezni mindig csak a számításba jövő megfelelőség-értékelési eljárás korrekt elvégzése után szabad. Típusvizsgálatokat csak bejelentett szervezetek végezhetnek.

AUVA App

hu

Impresszum