R-rečenice

Kako bi se odgovarajuće mogao definirati potencijal opasnosti kemijskih tvari ili smjesa, u Dodatku A Uredbe o kemikalijama (ChemV) navedeni su kriteriji za stupnjevanje. To se odvija putem simbola za opasnost i rečenica o riziku (R-rečenice, trenutačno ih ima 65). R-rečenice u kombinaciji sa znakovima o opasnosti navode vrlo detaljne informacije o rizicima neke tvari. GHS-om R-rečenice postale su H (opasnost) izjave. Pogledajte i pod Označavanje radnih tvari.

AUVA aplikacije

bks

Impresum