REACH Uredba

REACH Uredba (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), Uredba EZ-a (1907/2006), uređuje registraciju, evaluaciju, autorizaciju i ograničavanje kemikalija smjesa. Tvari od 1 tone godišnje i proizvođač moraju se registrirati, među ostalim, potrebno je navesti klasifikaciju opasnosti i označavanje tvari, kao i smjernice za njihovo sigurno korištenje. Ti podaci moraju naravno biti javno dostupni. Od 10 tona potrebno je sastaviti izvještaj o sigurnosti tvari. On mora dokumentirati procjenu sigurnosti tvari, posebno štetno djelovanje na ljudsko zdravlje i kod opasnih tvari i procjene izloženosti, procjenu eksplozivnosti ili opis rizika.

AUVA aplikacije

bks

Impresum