REACH-rendelet

A REACH-rendelet (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) egy EK-rendelet (1907/2006), amely a vegyi anyagok és készítmények regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozásait szabályozza. Az évi 1 tonnát meghaladó anyagokat és gyártókat regisztrálni kell, többek között meg kell adni az anyag veszélyességi besorolását és jelölését, valamint a biztonságos használatára vonatkozó irányelveket. Ezeknek az adatoknak nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lenniük. 10 tonnától anyagbiztonsági jelentést kell készíteni. Ennek dokumentálnia kell az anyagbiztonsági értékelést, különösen az ember egészségére gyakorolt káros hatásokat, és veszélyes anyagok esetén az expozíciós becsléseket, az expozíció értékelését és a kockázatok leírását is.

AUVA App

hu

Impresszum