Pravidlá techniky

Pod (uznané) pravidlá techniky spadajú technické pravidlá, ktoré obsahujú princípy získané z technickej oblasti vedy a zo skúseností, a ktorých praktické využitie je možné považovať za preukázané. V prípade pravidiel techniky nie je nutne potrebný vedecký základ, môžu vzniknúť aj výlučne z technických skúseností, príp. konsenzu z praxe. Pravidlá techniky preto pre svoju technickú inováciu a hodnotu tvoria aj súčasť aktuálneho stavu techniky. (Uznané) pravidlá techniky sa zakladajú predovšetkým na širokom konsenze odborníkov a odrážajú sa predovšetkým v podobe noriem (ÖNORM, EN, ISO).

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž