Čišćenje

Sva radna okruženja i gradilišta, uključujući i ambulante te društvene prostorije, električna postrojenja, sredstva za rad, osobnu zaštitnu opremu itd. treba po potrebi čistiti i održavati. U slučaju stvaranja prašine (npr., drvena prašina), treba provoditi redovito čišćenje, pri čemu se daje prednost usisavanju (ne dolazi do vrtloženja prašine). Općenito su nedostatni red i čistoća na radnom mjestu često uzroci nesreća.

AUVA aplikacije

bks

Impresum