Repetitive Strain Injury (zranenie spôsobené opakovaným preťažením)

V prípade syndrómu „Repetitive Strain Injury“ (RSI) ide o bolesti a obmedzenia pohybu najväčších extrémov, spôsobené často sa opakujúcimi pohybmi v krátkych cykloch a s nízkym zaťažením.
Príklad: obsluha klávesnice počítača

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž