Procjena rizika (strojeva)

Te: analiza rizika. Rizikom se općenito smatra proizvod vjerojatnosti za određeni (štetni) događaj i očekivanu težinu štete. Procjenom rizika (analizom rizika, analizom opasnosti) smatra se postupak kojim se kritične točke i trenutci na poslu sistematski ispituju, procjenjuju, a zatim se, uzimajući u obzir visinu rizika, postavljaju mjere. Za poslodavca je analiza rizika značajna prilikom evaluacije radnog mjesta i prilikom posebne analize rizika promijenjenih ili kombinirano korištenih sredstava za rad.

AUVA aplikacije

bks

Impresum