Kockázatértékelés (gépek)

Más néven: kockázatelemzés. Kockázat alatt általánosságban egy meghatározott (károsító) esemény valószínűségének és a kár várható súlyosságának szorzata értendő. A kockázatértékelés (kockázatelemzés, veszélyelemzés) pedig egy olyan folyamat, melynek során módszeresen meghatározzák és értékelik a munka közbeni veszélyes helyeket és pillanatokat, majd a kockázat mértékének figyelembevételével intézkedéseket hoznak. A munkaadók számára a kockázatelemzésnek a munkahely-evaluálásnál és a módosított vagy kombináltan használt munkaeszközök különleges kockázatelemzésénél van jelentősége.

AUVA App

hu

Impresszum