Röntgenové žiarenie

Tak, ako svetlo, sálanie tepla a UV žiarenie, aj röntgenové žiarenie patrí k elektromagnetickému žiareniu. Neopatrné zaobchádzanie s röntgenovým žiarením môže spôsobiť poruchy zdravia, poruchy fungovania a degeneráciu buniek (riziko vzniku rakoviny). Röntgenové zariadenia sú preto podrobené prísnym zákonným ustanoveniam týkajúcim sa ich kvality, inštalácie a údržby, ako aj prevádzky. Pozrite aj Radiačná ochrana.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž