Razina zvučnog tlaka

Razina zvučnog tlaka (navedena u desetini bela = d(eci)B ) odnos je između vladajućeg zvučnog tlaka i svakog zvučnog tlaka koji je za osobe pri 1000 Hz jedva čujan (prag čujnosti). Mjerenje razine zvučnog tlaka na radnom mjestu odvija se putem normiranog filtra – A, B C ili D koji je prilagođen krivulji osjetljivosti ljudskog uha, pri čemu se većinom primjenjuje A-filtar (dB(A)). Za procjenu izloženosti buci na radnom mjestu potrebno je donijeti procjenu razine. Pogledajte i pod Razina trajnog zvučnog tlaka.
 

AUVA aplikacije

bks

Impresum