Hladina akustického tlaku

Hladina akustického tlaku (uvádzaná v decibeloch) je pomer medzi aktuálnym akustickým tlakom a tým akustickým tlakom, ktorý je pri 1000 Hz ešte počuteľný pre človeka (prah počuteľnosti). Meranie hladiny akustického tlaku na pracovnom mieste sa vykonáva pomocou normovaných filtrov prispôsobených krivke citlivosti ľudského ucha – A, B C alebo D, pričom sa prevažne používa filter A (dB(A)). Pre posúdenie expozície hluku na pracovnom mieste sa musí zistiť posudzovaná hladina. Pozrite aj Trvalá hladina akustického tlaku.
 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž