Razina zvučnog tlaka

Schalldruckpegel

AUVA aplikacije

bks

Impresum