Hladina akustického tlaku

Schalldruckpegel

Aplikácie AUVA

sk

TiráΕΎ