Pregrade protiv buke

Pregrade protiv buke jedna su od mogućnosti za smanjenje buke, zone buke se ograđuju, bukom zagađeno područje mora se održati što manjim kako bi se izbjegla (su)izloženost zaposlenika.

AUVA aplikacije

bks

Impresum