Akustické bariéry

Akustické bariéry predstavujú možnosť zníženia hluku; ohraničia sa zóny hluku, oblasť s pôsobením hluku by mala byť udržovaná v čo najmenšom rozsahu, aby sa zabránilo (spolu)expozícii zamestnancov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž