Skriňový rozvádzač

Vstup k elektrickým rozvodným zariadeniam by mal byť vždy voľný a nezatarasený, prístup však musí byť vyhradený len pre odborný personál (napr. prevádzkový elektrotechnik). Prípadne musíte udržovať rozvodné zariadenia uzamknuté.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž