Pracovníci spadajúci do oblasti ochrany

Pre celý rad osôb existujú osobitné ochranné opatrenia, ktoré sa musia zohľadniť aj pri procese evalvácie pracovného miesta. Platí to predovšetkým pre tehotné a dojčiace matky podľa zákona o ochrane matiek (MSchG) (ochrana matiek), pre mladistvé osoby a učňov podľa zákona o zamestnávaní detí a mladistvých osôb (KJBG a nariadenie KJBG-VO) alebo pre (mentálne a fyzicky) postihnutých pracovníkov. Vo všeobecnosti sa musí pri vykonávaných prácach brať ohľad na vek, silu, telesnú predispozíciu a kvalifikáciu.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž