Ciljevi zaštite

Ciljem zaštite smatraju se općenite odredbe u pravnim osnovama koje zbog njihove formulacije nije moguće doslovno primijeniti. Pojmove kao što su „ako je potrebno”, „na najnižoj prihvatljivoj razini”, „što je manje moguće” ili „kada to zahtijevaju operativni uvjeti” u potrebno je u pojedinačnim slučajevima – prije svega tijekom evaluacije radnog mjesta – ocijeniti i provesti. I osnovni sigurnosni uvjeti (GSA) MSV-a 2010 predstavljaju ciljeve zaštite koje je moguće provesti putem, npr., harmoniziranih normi.

AUVA aplikacije

bks

Impresum