Ochranné ciele

Ochranný cieľ predstavuje všeobecne platné ustanovenia v právnych predpisoch, ktoré na základe svojej formulácie neumožňujú doslovnú realizáciu. Pojmy ako „ak je to potrebné“, „na najnižšiu úroveň prijateľnú v praxi“, „čo možno najmenej“ alebo „ak si to vyžadujú prevádzkové podmienky“ sa musia v jednotlivých prípadoch posúdiť a implementovať predovšetkým v priebehu evalvácie pracovného miesta. Aj základné bezpečnostné požiadavky (ZBP) nariadenia MSV 2010 predstavujú ochranné ciele, ktoré je možné implementovať napr. prostredníctvom harmonizovaných noriem.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž