Optička pomagala

Optička pomagala mogu biti potrebna u slučaju rada pred zaslonom, ako se to utvrdi prilikom pregleda optičara. Ta optička pomagala („naočale za rad pred zaslonom”) optičar prilagođava za aktivnost koja se obavlja pred zaslonom, no nije ih primjerice moguće iskoristiti kao naočale za čitanje.

AUVA aplikacije

bks

Impresum