Bezpečnostný konštrukčný diel

Nariadenie o bezpečnosti strojových zariadení (MSV 2010) upravuje aj požiadavky na bezpečnostné konštrukčné diely. Sú to konštrukčné diely strojov, ktoré sú samostatne uvedené do obehu s cieľom zabezpečiť niektorú bezpečnostnú funkciu, a ktorých výpadok alebo nesprávne fungovanie zvyšuje riziko úrazu (pozrite aj: Zvyškové nebezpečenstvá a Analýza rizika). Samostatne do obehu uvedené bezpečnostné konštrukčné diely sa podľa definície považujú za strojové zariadenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž