Bezpečnostné osvetlenie

Nasledujúce oblasti musia byť vybavené bezpečnostným osvetlením:
  • Pracovné priestory a únikové cesty, ktoré nie sú osvetlené prirodzeným denným svetlom
  • Únikové cesty, keď z dôvodu stavebných daností alebo organizácie pracovného času by nebolo možné pri výpadku prirodzeného osvetlenia rýchlo a bezpečne opustiť pracoviská
  • Pri prítomnosti nebezpečných oblastí (napr. šachty), pričom v tomto prípade nie sú povolené orientačné pomôcky

Kritériá pre bezpečnostné osvetlenie sú oneskorenie zapnutia, intenzita osvetlenia a doba osvetlenia.
 

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž