Sigurnosni podatkovni list

Svaki proizvođač, uvoznik ili distributer opasne tvari ili opasnog pripravka, prema zakonu o kemikalijama obavezan je najkasnije s prvom isporukom kupcu besplatno dostaviti sigurnosni podatkovni list.
Sigurnosni podatkovni list mora sadržavati sljedeće informacije:
 • oznaku tvari ili pripravka, kao i oznaku tvrtke proizvođača
 • sastav tvari, zapis sastavnih dijelova
 • moguće opasnosti i mjere za prvu pomoć (kao i R-rečenice i S-rečenice)
 • mjere za suzbijanje požara
 • mjere za slučaj nenamjernog otpuštanja
 • rukovanje i skladištenje te transport (pogledajte i: Pakiranje radnih tvari)
 • ograničenje izloženosti i osobnu zaštitu opremu
 • fizičko-kemijska svojstva (minimalna energija za potpaljivanje, pogledajte Energija za potpaljivanje, temperaturu vrelišta, temperaturu taljenja, temperaturu paljenja, tlak pare, relativnu gustoću...)
 • stabilnost i reaktivnost
 • podatke o toksikologiji
 • podatke o ekologiji (npr., postojanost i razgradljivost)
 • upute za profesionalno uklanjanje
 • ostale podatke kao što su upute za korištenje ili mjesta za servis

Svaki je proizvođač obavezan prenijeti kupcu (svojevoljno) aktualni i potpuno ispunjeni sigurnosni podatkovni list! Zaposlenicima na koje se to odnosi relevantni sadržaji sigurnosnog podatkovnog lista moraju biti poznati.

AUVA aplikacije

bks

Impresum