Bezpečnostný expert (BE)

Bezpečnostní experti (alebo odborníci na bezpečnosť práce) majú za úlohu poskytovať poradenstvo zamestnávateľovi, zamestnancom, bezpečnostnému dôverníkovi a zastupiteľským orgánom v oblasti bezpečnosti práce a prispôsobenia práce ľuďom a podporovať zamestnávateľa pri plnení jeho povinností vyplývajúcich z tejto oblasti.
Odborné vzdelanie na BE poskytuje napr. poisťovňa AUVA. Každé pracovisko musí využívať služby bezpečnostného experta, minimálny čas a oblasť činnosti upravuje 7. odsek zákona o ochrane zamestnancov (ASchG). Odborné vzdelanie na BE zahŕňa osemtýždňový odborný kurz, ktorý ponúka napríklad poisťovňa AUVA.
Pozrite aj: Doba prevencie, Odborné znalosti, Centrá prevencie, Kvalifikácia

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž