Sigurnosne boje

Posebno upadljive boje koje se prije svega koriste kao signali za opasnost. Kao sigurnosne boje upotrebljavaju se osnovne boje, kao što su crvena, žuta i plava, te miješana boja zelena u kontrastu s bijelom ili crnom bojom.

AUVA aplikacije

bks

Impresum