Bezpečnostný dôverník (BD)

Bezpečnostný dôverník (BD) je na rozdiel od pracovníka služby prevencie zástupca zamestnancov, a preto sa tieto osoby nemôžu zamieňať. Rozsah úloh BD sa dá do veľkej miery porovnať s úlohami odborníkov na prevenciu, pretože zahŕňa všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia. Odborné vzdelanie na BD zahŕňa trojdňový odborný kurz, ktorý ponúkajú napríklad inštitúty AUVA a AK. Za BD je možné vymenovať aj člena podnikovej rady. Pozrite aj Menovanie bezpečnostného dôverníka.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž