Sociálne zariadenia

Každý zamestnanec má nárok na príslušné sociálne prostredie, pričom musíte pre svojich zamestnancov v každom prípade zabezpečiť dostatočný počet toaliet, ako aj pitnú vodu a priestory na umývanie.
Ak je to potrebné (napr. pri pôsobení vlhka alebo prachu, pri pohotovostnej službe...), musia byť okrem toho dané k dispozícii sprchy, umyvárne, skrine na šaty, šatne, ako aj spoločenské priestory a miestnosti pre prípravu personálu na pohotovosť. Ak sú zamestnaní zdravotne postihnutí zamestnanci s obmedzenou možnosťou pohybu, musí sa táto skutočnosť zohľadniť, pozrite aj: Bezbariérové prevedenie.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž