Posebne obveze evaluacije

Uz općenitu obavezu za evaluacijom radnih mjesta, prema paragrafima 4. i 5. ASchG-a postoje u samom ASchG-u i nekim Uredbama koje su usvojene za ASchG posebne obveze evaluacije i zahtjev za sastavljanjem posebne dokumentacije. Zahtjev za evaluacijom također je u nekim tematskim područjima modularno naveden i zahtijeva, temelji se na osnovama paragrafa 4. i 5. ASchG-a, posebne postupke i mjere koji vode dalje. To je slučaj kod: izmijenjenih ili kombinirano korištenih sredstava za rad, opasnih radnih tvari, eksplozivnih atmosfera, kod opterećenja bukom i vibracijama, kod radova miniranja, rada pred zaslonom, optičkog zračenja, PSA i ručnog baratanja teretima.

AUVA aplikacije

bks

Impresum