Izvođenje miniranja

Izvođenje miniranja prema Uredbi o miniranju (SprengV ) ne obuhvaća samo izvođenje samog miniranja, nego i sljedeće aktivnosti:
  • preuzimanje, pohranu i transport eksplozivnih sredstava (to su eksplozivi i sredstva za potpaljivanje)
  • proizvođenje eksplozivnih punjenja te posjedovanje
  • proizvođenje i provjera punjenja za potpaljivanje
  • odlaganje i deaktiviranje eksplozivnih punjenja
  • uklanjanje punjenja koja se ne aktiviraju
  • zbrinjavanje eksplozivnih sredstava

Izvođenje miniranja smiju provoditi samo stručnjaci za miniranje.

AUVA aplikacije

bks

Impresum