Uredba o miniranju (SprengV)

SprengV Uredba je ASchG-a i uređuje sigurnost zaposlenika prilikom provođenja miniranja. SprengV je sadržajno raščlanjen u šest odjeljaka:
  1. Odjeljak: općenite odredbe (osoba koja izvodi miniranje i pomoćnici pri miniranju, izračunavanje opasnost i ocjenjivanje, preuzimanje, skladištenje i transport eksploziva...)
  2. Odjeljak: proizvođenje eksplozivnih punjenja
  3. Odjeljak: paljenje eksplozivnih punjenja
  4. Odjeljak: mjere opreza (područja opasnosti, dozvole, eksploziv koji se ne aktivira, otkrivanje, uklanjanje)
  5. Odjeljak: posebna miniranja kao što je miniranje dubokih bušotina, miniranje ispod vode, miniranje lavina ili miniranje metala
  6. Odjeljak: prijelazne odredbe i završne odredbe

AUVA aplikacije

bks

Impresum