Nariadenie o odstreľovacích prácach (SprengV)

Nariadenie o odstreľovacích prácach (SprengV) je nariadenie k zákonu o ochrane zamestnancov (ASchG) a upravuje bezpečnosť zamestnancov pri vykonávaní odstreľovacích prác. Nariadenie SprengV je obsahovo rozčlenené do šiestich odsekov:
  1. odsek: Všeobecné ustanovenia (osoby oprávnené na výkon odstreľovacích prác a ich pomocníci, identifikácia nebezpečenstva a jeho posúdenie, prevzatie, skladovanie a preprava výbušnín...)
  2. odsek: Výroba výbušných náloží
  3. odsek: Zapálenie výbušných náloží
  4. odsek: Bezpečnostné opatrenia (nebezpečné oblasti, povolenie, zlyhávky, nálezy, likvidácia)
  5. odsek: Mimoriadne odstreľovacie práce ako odstreľovanie hlbinných vrtov, odstreľovanie pod vodou, odstreľovanie lavín alebo odstreľovanie kovov
  6. odsek: Prechodné ustanovenia a záverečné ustanovenia

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž