Osoba ovlaštene za izvođenje miniranja, pomoćnik pri miniranju

Prema Uredbi o miniranju (SprengV) miniranja smiju provoditi samo osobe koje su ovlaštene za izvođenje miniranja. One prema ASchG-u moraju imati posebnu izobrazbu i posjedovati posebna stručna znanja. Za rad kod miniranja za određene definiranje poslove mogu biti iskorišteni i pomoćnici pri miniranju.

AUVA aplikacije

bks

Impresum