Osoba oprávnená na výkon odstreľovacích prác a jej pomocník

Podľa nariadenia o odstreľovacích prácach (SprengV) smú odstreľovacie práce vykonávať iba osoby oprávnené na výkon odstreľovacích prác. Tieto musia mať podľa zákona o ochrane zamestnancov (ASchG) zvláštne vzdelanie a špeciálne odborné znalosti. Ako spolupracovníkov pri vykonávaní určitých definovaných činností pri odstreľovacích prácach je možné prizvať aj pomocníkov.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž