Robbantószer ártalmatlanítása

A használhatatlan robbantószereket a gyártó által megadottak figyelembevételével vagy vissza kell szállítani a gyártónak, vagy együttrobbantással meg kell semmisíteni, vagy lerobbantással meg kell semmisíteni.

AUVA App

hu

Impresszum