Prach

Pojem „prach“ znamená jemné rozptýlenie pevných látok vo vzduchu. Príčinou výskytu prachu môžu byť mechanické rozdeľovanie (rezanie), chemické reakcie, kondenzačné procesy alebo rozvírenie pevných látok. Prach nachádzajúci sa vo vzduchu môže po vdýchnutí pôsobiť škodlivo na zdravie („zaprášenie pľúc“) a pri príslušnej koncentrácii predstavuje nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo výbuchu. Prach sa považuje za pracovnú látku, t.j. aj drevný prach nachádzajúci sa v stolárskej dielni alebo múčny prach v pekárni sa považuje za nebezpečnú pracovnú látku v zmysle zákona o ochrane zamestnancov (ASchG). Najvyššou prioritou musí byť zabránenie tvorbe prachu vo vzduchu (napr. nasávacie namiesto fúkacích postupov pri čistení hoblice) alebo použitie vhodných (odsávanie, filtrácia, vetranie...) vzduchotechnických opatrení. Opatrenia na ochranu osôb v podobe prístrojov na ochranu dýchacích ciest sa použijú až vtedy, keď nepostačujú uvedené opatrenia.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž