Schodištia

Schodištia sa v zmysle predpisov o pracovisku (AStV) považujú za dopravné komunikácie. Musia mať dostatočne veľké, rovné, protišmykové a nosné našľapovacie plochy. V prípade schodišťa s viac ako štyrmi schodmi sa musí pripevniť držadlo zábradlia. Schodištia musia byť dostatočne osvetlené, predovšetkým najvrchnejší a najspodnejší schod musia byť zreteľne rozpoznateľné. Na schodištiach sa nesmú odkladať ani uskladňovať žiadne predmety.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž