Schodisko

Ak sa ako pracovisko využívajú viaceré ako dve poschodia, musia byť prepojené minimálne jedným súvislým schodiskom. Schodiská sa musia vybudovať ako zaistená úniková oblasť, v prípade potreby sa musí na dvere k schodiskám umiestniť označenie.

Aplikácie AUVA

sk

Tiráž