Smjese

Prilikom ocjenjivanja radnih tvari za koje je utvrđena MAK-vrijednost, ako je riječ o smjesama postoji zahtjev za izračunom indeksa ocjenjivanja koji ne smije prelaziti vrijednost od jedan. Pritom u obzir treba uzeti samo one tvari čija je koncentracija veća od deset posto dotične maksimalno dopuštene vrijednosti.

AUVA aplikacije

bks

Impresum